NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Symposium erfgoed en sociaal werkSymposium 13 juni
1988 De opkomst van de WoonWerkAfdelingen
Overzichtelijk en begrijpelijk wonen en werken
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
In 1988 werd op het GGZ-terrein in Wolfheze het gloednieuwe Workhome van het Leo Kannerhuis geopend. Het was het eerste Workhome voor mensen met autisme, gekoppeld aan een residentiële setting. Maar als voorloper op dit gebied mag de Boerderij van Corrie Kersten ook zeker worden genoemd. Kersten stelde in 1981 haar Boerderij in Reek onder de vlag van Kinderhuis Reek al beschikbaar voor wonen en leren/werken voor jongeren met autisme. Ook de Boerderij (momenteel vallend onder GGZ Oost Brabant) kreeg in 1988 een officiële WWA (WoonWerkAfdeling voor volwassenen met een autismespectrumstoornis) registratie. In 1994 volgde GGZ Dennenoord met WWA Zuidlaren. Dennenoord biedt gespecialiseerde, vraag-gestuurde woonbegeleiding en dagbesteding aan volwassenen met een autismespectrumstoornis, die niet zelfstandig kunnen wonen.

Om de behoefte aan een landelijke dekking mogelijk te maken, benaderde Agnes Wolfkamp, coördinator samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel, in 1993 de Stichting Adhesie (nu stichting Dimence) met het verzoek een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van de Workhomes. Dit verzoek werd gehonoreerd. Er werd besloten tot de realisatie van een Workhome in Deventer. Medewerkers van Adhesie legden werkbezoeken in binnen- en buitenland af, vergezeld door ouders van potentiële cliënten. Ook architect Jón Kristinsson uit Deventer ging mee op de werkbezoeken om het ontwerp (dat grotendeels is afgeleid van het pand in Hinnerup in Denemarken) te optimaliseren voor de doelgroep en daarmee een maximale voorspelbaarheid voor de toekomstige bewoners te creëren. De slaapkamers werden zo gepositioneerd dat er vanuit iedere slaapkamerdeur zicht is op de gemeenschappelijke woonkamer. De locatie van het woongebouw ten opzichte van het werkgebouw is overzichtelijk neergezet en ook in de keuze voor kleur- en materiaalgebruik is rekening gehouden met de toenmalige kennis over autisme betreffende voorspelbaarheid in tijd, persoon, plaats en materiaal. Een ander belangrijk speerpunt van Adhesie was te pleiten voor een groter aantal vierkante meters per cliënt dan de toen gebruikelijke norm in de GGZ. Het Workhome in Deventer werd in 1998 geopend en heeft een capaciteit voor twintig cliënten die ieder een zit-, slaapkamer met eigen sanitair tot hun beschikking hebben.

In de jaren die volgden breidde het aantal Workhomes in Nederland zich steeds meer uit, waardoor de landelijke dekking kon worden bereikt. Door ervaring en wetenschappelijk onderzoek is de kennis over autisme enorm toegenomen. Daar waar de Workhomes aanvankelijk een vast dagprogramma aan de bewoners boden, worden de programma’s vandaag de dag individueel op maat aangeboden. Cliënten hebben ook de mogelijkheid om buiten het Workhome een opleiding te volgen of te werken en steeds vaker wordt er onderscheid gemaakt tussen wonen en behandelen. Er zal in de komende jaren kritisch gekeken moeten worden naar de toekomst van het Workhome en het belang van de voortzetting van wonen, werken en behandelen op een en dezelfde locatie om te beoordelen of de filosofie van de Workhomes van de afgelopen decennia nog past bij de nieuwe ontwikkelingen en de huidige tijd.

Publicatiedatum: 28-09-2018
Datum laatste wijziging :06-01-2019
Verwante vensters
Verder studeren
  • Flip Schrameijer (2007), Een wankele wereld. In het workhome, een woon-werkgemeenschap voor mensen met autisme. Een uitgave van het Leo Kannerhuis.
Links
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste