1997 Stichting Papageno
De invloed van muziek
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
In 1990 werd Benjamin geboren. Benjamin is het derde kind van Aaltje van Zweden-Van Buren en haar man, dirigent Jaap van Zweden. Hij heeft autisme en een verstandelijke beperking, maar de diagnose werd pas op zijn vijfde gesteld. Vanaf dat moment zette Van Zweden-Van Buren zich niet alleen in voor de ontwikkeling van zoon Benjamin, maar ook voor autisme in het algemeen. Zo richtte ze in 1997 Stichting Papageno op, een stichting die aanvankelijk de invloed van muziek centraal stelde en langzaam maar zeker uitgroeide tot een veelzijdige organisatie die zich inzet voor kinderen met autisme.

In huize van Zweden speelt muziek een belangrijke rol. Het lag dan ook voor de hand dat hun belangstelling uit ging naar de invloed van muziek op mensen met autisme. In verschillende klinische rapportages wordt aangegeven dat muziektherapie positieve effecten heeft op het sociale gedrag en de communicatie van kinderen met autisme: denk hierbij bijvoorbeeld aan het leggen en onderhouden van contacten, samenwerken en omgaan met veranderingen. Daarnaast is muziek rustgevend. Veel kinderen met autisme zoeken muziek op om bij overprikkeling weer in balans te komen. Voldoende redenen om een Stichting, genaamd Papageno in leven te roepen. De naam Papageno is ontleend aan de personage Papageno die een rol speelt in Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart.

De Stichting biedt niet alleen muziektherapie aan mensen met autisme, maar stimuleert ook het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de therapie. De Stichting geeft met behulp van gediplomeerde muziektherapeuten therapie aan huis. Maar daar blijft het niet bij. Papageno heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme richt, waaronder ook Stichting Papageno Huis (2014). Het Papageno Huis (PH), gevestigd in Laren, biedt in samenwerking met Zorggroep ’s Heeren Loo een woon- en werkvoorziening aan 12 jongeren en volwassenen met autisme en mogelijk een licht verstandelijke beperking. In het PH worden leerwerktrajecten en dagbestedingsprogramma’s aangeboden. Daarnaast kan, indien nodig, gebruik gemaakt worden van specialistische diensten zoals therapie, logopedie en psychodiagnostiek. Het PH beoogt de bewoners een zo plezierig mogelijk leefomgeving te bieden en voor te bereiden op een eigen plek in de samenleving.

Ook op wetenschappelijk gebied laat Stichting Papageno zich niet onbetuigd. Behalve het entameren van onderzoek naar de effecten van muziektherapie bij kinderen met autisme, richt het zich ook op vroege onderkenning van autisme. Stichting Papageno heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Landelijk Expertise Netwerk Autisme Jonge Kind (LNAJK) een platform (Autismejongekind.nl) voor en door ouders en professionals opgezet, waarin informatie en inspiratie voor tijdige herkenning en passende hulp voor jonge kinderen (met vermoeden van) autisme te vinden is.

Aaltje van Zweden heeft Papageno doen uitgroeien tot een belangrijke stichting die hulp aan mensen met autisme hoog in het vaandel draagt. In 2016 ontving zij de prestigieuze Hélène de Montigny-prijs voor haar grote inzet voor mensen met autisme.

Publicatiedatum: 30-09-2018
Datum laatste wijziging :04-11-2018
Verwante vensters
Verder studeren
Links
Video

eerste   vorige   homepage   volgende   laatste