De canon in het onderwijs

Opleidingen voor sociaal werk kunnen volop aan de slag met de algemene canon sociaal werk en uiteraard ook met de canons op deelterreinen. De vijftig vensters van de algemene Canon sociaal werk zijn direct bruikbaar in het onderwijs. Elk venster heeft verwijzingen naar literatuur, studieopdrachten en quizvragen. Ook zijn er links naar invloedrijke geschriften die niet meer verkrijgbaar zijn en ook niet meer in de bibliotheek staan. Verder vindt de student filmfragmenten en relevante internetsites. De canon is thematisch en op trefwoord doorzoekbaar. Studenten kunnen vensters uitdiepen, hun eigen canon samenstellen, zelf een venster samenstellen. Idee├źn over geschiedenis in de opleidingen sociaal werk en werken met de canon vind je hier.

Overzichtsboeken

Een duik in de canonvensters heeft profijt van een basisboek dat op een systematische manier de grotere achtergrond schetst, doorgaande lijnen trekt en dwarsverbanden legt. Bij het samenstellen van de algemene canon is veelvuldig gebruik gemaakt van twee basisboeken.
Vooreerst hebben we uitvoerig gebruik gemaakt van het boek van Maarten van der Linde (2009 derde druk, Basisboek Geschiedenis sociaal werk in Nederland: Amsterdam SWP). Dit is chronologisch van opbouw. Daarnaast is er het boek van Jan Bijlsma en Hay Janssen (2008, Sociaal werk in Nederland. Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden. Bussum: Coutinho). Dat boek is thematisch van opbouw. Ook bij de specifieke Canons is veelvuldig gebruik gemaakt van standaard boeken over de geschiedschrijving van zo'n deelterrein. Doorgaans treft de bezoeker de titel en verwijzing daarnaar onder de rubriek: Verder studeren.

Colleges geschiedenis

Het overzichtscollege is nog altijd een onvolprezen informatiebron. Door de persoonlijk getinte toelichting van de docent krijgen studenten inzicht in de kenmerkende ontwikkelingen in een bepaald tijdvak. Vanaf deze onderwijspagina zijn ook overzichtscolleges beschikbaar:

College 1 Motieven voor sociaal werk
College 2 500-1500: Sociale hulp in de middeleeuwen
College 3 1500-1780: Sociale zorg in de tijd van 4xR: renaissance, reformatie, revolutie en republiek
College 4 1780-1860: Opvoeden, zorgen, redden in de eeuw van de humanitairehervormingsbewegingen
College 5 1860-1940: Beroepsontwikkeling in de eeuw van industrie, democratie, emancipatie en beginnende sociale overheid
College 6 1940-1980: Modern sociaal werk in de tijd van oorlog en opkomst verzorgingsstaat, tussen professionalisering en maatschappijkritiek
College 7 1980-nu: Sociaal werk in de overgang van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving