NIEUW
Podcast-serie Canon sociaal werk
Toelichting Canon gehandicaptenzorg
Canon gehandicaptenzorg (vb)
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste
Deze Canon gehandicaptenzorg (vb) laat zien is waar de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vandaan komt. Mensen die eerst als misbaksels werden weggezet, werden langzaam maar zeker steeds meer bejegend als volwaardiger burgers. De Canon gehandicaptenzorg (vb( vertelt het verhaal van dit gestage proces van emancipatie. Wie de geschiedenis venster voor venster aan zich voorbij ziet trekken, kan niet anders dan een gevoel van trots krijgen. Er was veel ellende, er is veel vooruitgang. De Canon laat ook zien dat niet elke vernieuwing verbetering bracht en dat er van alles mis kan gaan, ook in onze tijd. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend die van invloed is geweest in het denken en doen met betrekking tot mensen met verstandelijke beperkingen. De Canon gehandicaptenzorg (vb) werd in oktober 2012 online gebracht. Op 11 november 2014 verscheen een verbeterde versie die ook als boekuitgave werd uitgebracht.

De Canon gehandicaptenzorg (vb) staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een historisch project dat in 2007 van start is gegaan met het online brengen van de Canon sociaal werk (www.canonsociaalwerk.nl). Deze Canon wilde de geschiedenis van het werk van sociale professionals nadrukkelijk voor het voetlicht halen. In de beroepsopleidingen was er geen tijd meer voor en in het werkveld werd het verleden door fusies en schaalvergrotings-processen soms letterlijk weggegooid. Nogal eens werden archieven achteloos bij het grofvuil gezet. Het gevolg was dat het professionele ambacht los dreigde te raken van tradities en een al te gemakkelijke prooi werd van technocratische redeneringen. Met het verleden dreigde het vak daarmee ook het vermogen om trots te zijn kwijt te raken.

Het Canon Sociaal Werk-project probeert deze tendens te keren. Langzaam maar zeker wordt de geschiedenis van het brede sociale werk ontsloten. Inmiddels zijn er zo’n vijftien specifieke Canons en een kleine vierhonderd vensters raadpleegbaar. Sinds oktober 2012 is als onderdeel van dit grote project ook de moderne geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking digitaal ontsloten door een groot aantal auteurs met gespecialiseerde kennis uit het veld, de journalistiek en de wetenschap, die daar op uitnodiging van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de redactie van Canon sociaal werk eens goed voor waren gaan zitten.

De Canon gehandicaptenzorg (vb) neemt u mee langs de hoogtepunten en bijzonderheden van de moderne geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, van de betrokkenheid bij hun opvoeding en ontwikkeling, werk en wonen. De Canon begint in de negentiende eeuw, niet omdat wat daaraan vooraf ging niet de moeite van het vertellen waard zou zijn, maar om de praktische reden dat we de geschiedenis overzichtelijk wilden presenteren, waarbij we hebben gepoogd om in elk venster de lijn van verleden naar het heden te trekken. Keer op keer wordt daardoor duidelijk dat de rijke geschiedenis van deze zorg eigenlijk nog elk dag actueel is. En dat we er elke dag ook weer van kunnen leren.

De digitale versie van deze Canon kan in beweging blijven. We hoeven voor verbeteringen niet te wachten tot de tweede druk; we voeren ze onmiddellijk in. Zo willen we met uw suggesties en tips aan de Canon gehandicaptenzorg (vb) blijven sleutelen, zodat de Canon zich ontwikkelt tot een interactief kennisknooppunt dat professionals die dagelijks met mensen met verstandelijke beperkingen werken helpt verder te kijken dan de waan van de dag en betrokkenen het trotse gevoel geeft dat ze deel uitmaken van een geschiedenis die de moeite van het vertellen waard is.

Reageren kan door een mail te sturen naar de redactie. Vindt u dat onderwerpen ten onrechte niet (of juist wel) aan de orde komen? Meldt het ons! Heeft u prachtig historisch materiaal dat wij goed zouden kunnen gebruiken? Laat het ons weten! Zou u in de vorm van foto’s, links of gescand materiaal iets willen toevoegen? Wij zijn zeer geïnteresseerd! Ziet u een fout of een onzorgvuldigheid? Aarzel niet om het ons te vertellen! Voor commentaar, suggesties, vragen en andere opmerkingen kunt u een mail sturen naar: info@canonsociaalwerk.eu.

Amsterdam/Utrecht, 15 november 2014

Redactie Canon gehandicaptenzorg (vb):
Ad van Gennep, Jos van der Lans, Maarten van der Linde, Teun Post en Paul van Trigt.

Bijdragen van:
Henk Beltman, Aart Bogerd, Luc Brants, Alice Dallinga, Ad van Gennep, Aartjan ter Haar, Ad Hendriks, Frank Kluit, Conny Kooijman, Hans Kröber, Jos van der Lans, Maarten van der Linde, Xavier Moonen, Neel van den Oever, Max Paumen, Teun Post, Hans Timmerman, Max Timmerman, Paul van Trigt, Klaaske de Vos, Erwin Wieringa, Agnes van Wijnen.

Redactieadres Canon gehandicaptenzorg (vb):
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam


Meer informatie over de Canon Sociaal Werk, een digitaal platform dat sinds 2007 de geschiedenis van de brede sociale sector en haar onderdelen ontsluit, op de pagina ’Over de redactie van Canon Sociaal Werk’.


Mocht u of uw instelling geïnteresseerd zijn in het als aandeelhouder steunen van de Canon Sociaal Werk of een van de sectorspecifieke onderdelen daarvan kunt u contact opnemen met het bovenstaande redactieadres. Een groot aantal instanties is u voorgegaan. Zie de overzichtspagina met alle maatschappelijke aandeelhouders.

Publicatiedatum: 15-11-2014
Datum laatste wijziging :24-08-2022
Literatuur
Aanvullend materiaal
  • PDF document J. Zomerplaag (2022), Canon Gehandicaptenzorg. In: NTZ - Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, jrg 48, nr 2, juni 2022, p. 51.
eerste   vorige   homepage   volgende   laatste