Boekeditie CANON SAMENLEVINGSOPBOUW
Vers van de pers - bestel nu!
 
  homepage   volgende   laatste


Eind januari 2020 werd de Canon samenlevingsopbouw gelanceerd. Toeval of niet, maar sindsdien lijkt samenlevingsopbouw begonnen aan aan een opmerkelijke revival. In de flanken van sociale wijkteams is men drukdoende om een collectieve aanpak in harmonie te brengen met de meer individueel gerichte aanpak van de teams. Burgerinitiatieven en buurtnetwerken schieten als paddenstoelen uit de grond. En er komt steeds meer aandacht voor de sociale basis/infrastructuur. Allemaal aspecten van wat je onder de noemer van samenlevingsopbouw en community building kunt vatten.

De Canon samenlevingsopbouw beoogt de actuele discussie over thema’s als gemeenschapsvorming, burgerkracht, wijkgericht werken, participatiesamenleving, actief burgerschap, doe-democratie en bewonersorganisaties van een historische dimensie te voorzien. Er zijn sinds het begin van de vorige eeuw vele termen mee in verband gebracht: verheffing, emancipatie, beschavingsoffensief, basisdemocratie, zelforganisatie, sociale cohesie en burgerkracht. Vele generaties van professionals en beleidsmakers hebben zich er mee in gelaten: van vormingswerkers tot bestuurders, van opbouwwerkers tot ambtenaren, van sociaal-cultureel werkers tot welzijnsmanagers, van actieve burgers tot lokale politici. Inzicht in deze inspanningen helpt om de kwaliteit van het professioneel handelen te verhogen en de actuele discussie te verdiepen.

Uit meerdere reacties is ns gebleken dat er onmiskenbaar behoefte is aan een papieren editie van de Canon samenlevingsopbouw omdat in boekvorm alles toch overzichtelijker onder ogen komt dan dat het geval is bij het via google binnenvliegen van onderdelen van de Canon. Dat is ook een ervaring die we hebben met eerdere boekedities van digitale Canons (jeugdzorg, volkshuisvesting, maatschappelijke opvang) waarvan we bij elkaar inmiddels zo’n 80.000 exemplaren hebben we verspreid.

De boekeditie van de Canon samenlevingsopbouw verschijnt eind november, ruim op tijd om hem aan het einde van het jaar in het kerstpakket mee te geven. Om u een indruk te geven hoe het boek eruit gaat zien hebben we een dummy gemaakt. Deze kunt u hier bekijken. Het wordt een kleurrijk, zeer informatief en rijk geïllustreerd boekwerk, van ongeveer 100 pagina’s. Uniek omdat de geschiedenis van de samenlevingsopbouw en het opbouwwerk in Nederland niet eerder zo inzichtelijk bijeen is gebracht.

De Vereniging Canon sociaal werk, die de uitgave verzorgt, is geen organisatie die zich grote financiële risico’s kan permitteren. Om die reden willen we de oplage van de boekeditie van de Canon samenlevingsopbouw zo precies mogelijk kunnen bepalen. Bovendien willen we de boeken zo snel mogelijk bij zoveel mogelijk mensen bezorgen, zodat de Canon ook echt snel een weg vindt naar mensen die er hun voordeel mee kunnen doen. Om die reden vragen wij geïnteresseerde organisatie en personen om van te voren in te tekenen. Het helpt ons enorm als u voor 1 augustus aan ons kenbaar maakt of u of uw organisatie een bestelling wil doen en zo ja hoeveel exemplaren u afgeleverd wil hebben. Bij een afname van grotere aantallen exemplaren leveren we de boeken met een fors oplopende staffelkorting, juist ook omdat het de bedoeling is om met deze boekeditie een zo groot mogelijk groep te bereiken.

Dit zijn de prijzen, naarmate de bestelling omvangrijker is, nadert de prijs per exemplaar de kostprijs van het boek:

Totaal aantalPrijs per ex.*
1 ex.
€ 15,-
2 - 5 ex.
€ 10,-
6 - 25 ex.
€ 7,50
26 - 50 ex.
€ 6,00
51 - 100 ex.
€ 5,00
101 of meer ex.
€ 4,50
* Prijs exclusief portokosten en 9% btw


Voor bestellingen kunt u gebruik maken van dit bestelformulier. U kunt het ingevulde formulier per post sturen of (en bij voorkeur) scannen en mailen naar: info@canonsociaalwerk.eu.Canon samenlevingsopbouw
p.a. Vereniging Canon Sociaal Werk
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam

Email: info@canonsociaalwerk.eu

Bijlagen

1. Bestelformulier

2. De voorproef van de Canon samenlevingsopbouw.

3. Voorbeelden van vorige boekedities:
- Canon maatschappelijke opvang,
- Canon zorg voor de jeugd;
- Canon gehandicaptenzorg (vb).

Publicatiedatum: 15-06-2021
Datum laatste wijziging :02-12-2021
Aanvullend materiaal
 
  homepage   volgende   laatste