NIEUW
Gerard van de VenGerard van de Ven (1938 - ????)


maatschappelijk werk, jeugdzorg


informeerde in 1970 pleegouders toen de Raad voor de Kinderbescherming een beslissing nam die lijnrecht in ging tegen zijn advies en werd daarvoor ontslagen maar kreeg na acties eerherstel.


* * *


In februari 1970 besteedt VARA-ombudsman Marcel van Dam op de televisie aandacht aan de dreigende uitzetting van het 3-jarige meisje Christientje, dat verblijft in een pleeggezin en oorspronkelijk uit België komt. De Raad voor de Kinderbescherming is met een negatief rapport over de pleegouders gekomen en steunt de uitzetting, Maar dat rapport staat diametraal tegenover de oorspronkelijke rapportage van de Eindhovense maatschappelijk werker Gerard van de Ven. De pleegouders zijn dan ook zeer geschokt als ze geheel onverwacht horen dat hun pleegkind zal worden uitgezet. Ook Gerard van de Ven is enorm verbaasd en hij wil daarover contact opnemen met de pleegouders. Dat wordt hem echter door de Raad voor de Kinderbescherming, zijn werkgever, verboden. Van de Ven trekt zich daar echter niets van aan. Hij laat zijn beroepsethiek zwaarder wegen en overhandigt de ouders zijn eigen rapport.

De Raad besluit daarop de maatschappelijk werker te ontslaan., waarna een rel is geboren. Het is de eerste keer dat een arbeidsconflict tussen een sociaal werker en zijn werkgever breed wordt uitgemeten in de media. De NVMW stelt zich – na uitvoerige bestudering van de stukken – vierkant achter Van de Ven op. Bertje Jens (auteur van de beroepscode) schrijft namens de beroepsvereniging dat de maatschappelijk werker terecht de verplichting die er is ‘uit hoofde van het beroep’ de voorrang heeft gegevens boven de ‘verplichting die er is als ambtenaar’. De commotie heeft tot gevolg dat het ontslag wordt teruggedraaid en Christientje bij haar opgeluchte pleegouders kan blijven, hoewel minister Polak van Justitie het verband tussen deze uitkomst en de acties van maatschappelijk werkers in alle toonaarden blijft ontkennen.

Bovenstaande tekst maakt als ’Extra’ deel uit van de Canon beroepsverenigingen sociaal werk. Wij zijn op zoek naar meer informatie over de verdere carrière van Gerard van de Ven, zodat we deze biografische schets compleet kunnen maken. Wie meer kan vertellen, kan dat bij de redactie (info@canonsociaalwerk.eu) melden.
Publicatiedatum: 27-11-2022
Datum laatste wijziging :27-11-2022
Linksdesign by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015 / maintenance by Rstyle