1800

1822

1854

1887

1891

1894

1903

1904

1912

1918

1930

1968

1970

1974

1980

1980

1981

1985

1987

1994

1997

1998

2006

2007

2010
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • RIMO is een instelling voor opvang, zorg en activering in Limburg
 • Kessler Stichting - professionele opvangvoorziening voor mensen die kwetsbaar zijn.
 • Iriszorg - trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling
 • Federatie Opvang
 • Stichting Huis - Onderdak en opvang in Groningen
 • LIMOR - thuisbegeleiding, woonvoorzieningen en crisiopvang
 • Humanitas Onder Dak biedt hulp aan hen die de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt
 • HVO Querido - Opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam
 • FEO - koepelorganisatie van evangelische- en reformatorische zorgorganisaties
 • Zienn - organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe
 • Stichting de Tussenvoorziening. Opvang, wonen en schuldhulpverlening
 • NEOS - Preventie, opvang en herstel in Eindhoven


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2012