'Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.
En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.'
Jan Ligthart (1859-1916), onderwijzer en onderwijsvernieuwer

1800

1833

1846

1872

1874

1881

1883

1893

1896

1901

1903

1904

1905

1911

1915

1918

1920

1928

1933

1945

1950

1969

1970

1972

1989

1993

1994

2004

2006

2012
De Canon Zorg voor de Jeugd is tot stand gekomen dankzij de steun van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Pro Juventute en een groot aantal maatschappelijke aandeelhouders. De Canon biedt een overzicht van de moderne geschiedenis (vanaf 1800) van de zorg voor de jeugd. In maart 2012 werd er een bètaversie online gebracht, waarna op 15 november 2012 de bovenstaande verbeterde versie officieel werd gelanceerd tijdens de jaarlijkse Mulock Houwer-lezing in het Kinderrechtenhuis te Leiden. Eind 2013 werd de digitale Canon te boek gesteld.
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • Landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Nederlands Jeugd instituut (NJi)
 • Jeugdzorg Nederland, brancheorganisatie voor jeugdzorgorganisaties (voorheen MOgroep Jeugdzorg)
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
 • Altra - Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in regio Amsterdam
 • Spirit - jeugd en opvoedhulp in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, Amstelland en de Meerlanden
 • Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs
 • William Schrikker Groep, landelijk instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg
 • BMC - advies en management in de publieke sector
 • Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio Haaglanden.
 • LSG-Rentray, een multisectorale jeugdzorgorganisatie in Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland
 • Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen
 • Van Montfoort - adviesbureau voor jeugdzorg en jeugdbeleid, politie en justitie, en zorg en welzijn


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2012